NOAB

2016 – heden

Notulen bestuursvergaderingen

Sinds eind 2016 verzorg ik de notulen van de vergaderingen van het bestuur en de ledenraad van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).