Hogeschool Rotterdam

2013 – heden

Notulen medezeggenschapsraad

Sinds eind 2013 verzorg ik de notulen van de medezeggenschapsraad van het Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam.